MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Tarih: 16.06.2017

    İLAN
    Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi
    Sungurlu Merkez ve Köylerinde Satışa Çıkarılan Taşınmaz mallar
SN İlçesi Mahalle/Köy Mevkii Pafta/ada Parsel Yüzölçüm Hazine His. Cinsi İmar Durumu Tah.Bedl. G.Teminat İhale Tar. Saati
1 Sungurlu Kemiklidere Mah.   1114 8 608,32 Tam Arsa İmarlı 21300,00 5325,00 3.07.2017 09,00
2 Sungurlu Akdere Köyü   163 5 1531,03 Tam Hamtoprak İmarsız 6150,00 1537,50 3.07.2017 09,15
3 Sungurlu Çulhalı Köyü     1135 5500,00 Tam Tarla İmarsız 4000,00 1000,00 3.07.2017 09,30
4 Sungurlu Çiçeklikeller Ky.     2841 999,41 Tam Hamtoprak İmarsız 6000,00 1500,00 3.07.2017 09,45
5 Sungurlu Çiçeklikeller Ky.     2842 2296,03 Tam Hamtoprak İmarsız 13800,00 3450,00 3.07.2017 10,00
6 Sungurlu Gülderesi Köyü   118 1 485,05 Tam Hamtoprak İmarsız 1500,00 375,00 3.07.2017 10,15
7 Sungurlu Gülderesi Köyü   101 78 1316,10 Tam Hamtoprak İmarsız 4000,00 1000,00 3.07.2017 10,30
8 Sungurlu Bahşılı Köyü   173 66 5061,59 Tam Tarla İmarsız 5100,00 1275,00 3.07.2017 10,45
9 Sungurlu Bahşılı Köyü   111 86 19758,70 Tam Tarla İmarsız 14900,00 3725,00 3.07.2017 11,00
10 Sungurlu Kula Köyü     1204 1000,02 Tam Hamtoprak İmarsız 6100,00 1525,00 3.07.2017 11,15
11 Sungurlu Kula Köyü     1203 984,78 Tam Hamtoprak İmarsız 6000,00 1500,00 3.07.2017 11,30
12 Sungurlu Beyyurdu Köyü   189 8 437,02 Tam Hamtoprak İmarsız 2650,00 662,50 3.07.2017 11,45
13 Sungurlu Beyyurdu Köyü   189 7 2222,89 Tam Arsa İmarsız 13500,00 3375,00 3.07.2017 13,30
14 Sungurlu Dertli Köyü     531 1221,90 Tam Hamtoprak İmarsız 6800,00 1700,00 3.07.2017 13,45
15 Sungurlu Dertli Köyü     530 332,75 Tam Hamtoprak İmarsız 1900,00 475,00 3.07.2017 14,00
16 Sungurlu Dertli Köyü     529 952,77 Tam Hamtoprak İmarsız 5300,00 1325,00 3.07.2017 14,15
17 Sungurlu Sarıkaya Köyü   277 10 372,12 Tam Bahçe İmarsız 1500,00 375,00 3.07.2017 14,30
18 Sungurlu Sarıkaya Köyü   276 3 580,89 Tam Bahçe İmarsız 2400,00 600,00 3.07.2017 14,45
19 Sungurlu Sarıkaya Köyü   276 2 1584,65 Tam Bahçe İmarsız 6400,00 1600,00 3.07.2017 15,00
20 Sungurlu Sarıkaya Köyü   309 11 157,93 Tam Bahçe İmarsız 650,00 162,50 3.07.2017 15,15
21 Sungurlu Çavuş Köyü     1796 324,59 Tam Hamtoprak İmarsız 2600,00 650,00 3.07.2017 15,30
22 Sungurlu Çavuş Köyü     1795 1301,03 Tam Hamtoprak İmarsız 10450,00 2612,50 3.07.2017 15,45
23 Sungurlu Çavuş Köyü     1798 4562,54 Tam Hamtoprak İmarsız 22850,00 5712,50 3.07.2017 16,00

 

24 Sungurlu Çavuş Köyü     1797 543,93 Tam Hamtoprak İmarsız 4400,00 1100,00 4.07.2017 09,00
25 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3376 232,47 Tam Hamtoprak İmarsız 1400,00 350,00 4.07.2017 09,15
26 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3369 259,08 Tam Arsa İmarsız 1580,00 395,00 4.07.2017 09,30
27 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3370 1052,37 Tam Hamtoprak İmarsız 6400,00 1600,00 4.07.2017 09,45
28 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3372 998,07 Tam Hamtoprak İmarsız 6000,00 1500,00 4.07.2017 10,00
29 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3377 724,79 Tam Hamtoprak İmarsız 4400,00 1100,00 4.07.2017 10,15
30 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3373 864,93 Tam Hamtoprak İmarsız 5200,00 1300,00 4.07.2017 10,30
31 Sungurlu Büyükpolatlı Ky.     3371 934,67 Tam Hamtoprak İmarsız 5650,00 1412,50 4.07.2017 10,45
32 Sungurlu Turgutlu Köyü     1852 655,23 Tam Hamtoprak İmarsız 4600,00 1150,00 4.07.2017 11,00
33 Sungurlu Turgutlu Köyü     1849 710,04 Tam Hamtoprak İmarsız 5000,00 1250,00 4.07.2017 11,15
34 Sungurlu Turgutlu Köyü     1858 106,85 Tam Hamtoprak İmarsız 750,00 187,50 4.07.2017 11,30
35 Sungurlu Turgutlu Köyü     1847 66,50 Tam Hamtoprak İmarsız 470,00 117,50 4.07.2017 11,45
36 Sungurlu Turgutlu Köyü     1853 397,56 Tam Hamtoprak İmarsız 2800,00 700,00 4.07.2017 13,30
37 Sungurlu Turgutlu Köyü     1850 455,16 Tam Hamtoprak İmarsız 3200,00 800,00 4.07.2017 13,45
38 Sungurlu Turgutlu Köyü     1848 166,85 Tam Hamtoprak İmarsız 1180,00 295,00 4.07.2017 14,00
39 Sungurlu Turgutlu Köyü     1851 343,32 Tam Hamtoprak İmarsız 2420,00 605,00 4.07.2017 14,15
40 Sungurlu Turgutlu Köyü     1854 115,38 Tam Hamtoprak İmarsız 810,00 202,50 4.07.2017 14,30
41 Sungurlu Turgutlu Köyü     1856 1003,77 Tam Hamtoprak İmarsız 7100,00 1775,00 4.07.2017 14,45
42 Sungurlu Turgutlu Köyü     1855 362,00 Tam Hamtoprak İmarsız 2550,00 637,50 4.07.2017 15,00
43 Sungurlu Turgutlu Köyü     1857 666,71 Tam Hamtoprak İmarsız 5000,00 1250,00 4.07.2017 15,15
44 Sungurlu Akpınar Köyü   127 60 9808,55 Tam Tarla İmarsız 9500,00 2375,00 4.07.2017 15,30
   
             1- İhale komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
            2- İhaleye katılacak isteklilerin; 
            a- Geciçi teminat bedelinin Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanununun 26. ıncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.  Banka
  teminat mektubunun verilmesi halinde " Teminat mektubunu geçici, süresiz, limit içi olması"  ve teyit yazısınında ibrazı gerekir.
            b- Gerçek kişilerin; tebligat için Türkiyede adresi gösteren yasal yerleşim yeri belgesini ( ikametgah ilmuhaberi) ile nufus kayıt örneği veya arkalı-önlü nufus cüzdanı fotokopisinin,
            c- Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin
  yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş 
  yetki belgesi veya imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikce tasdik edilmiş örneğinin, 
                 İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
            3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileçeği gibi talep üzerine mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve dışındakiler için ise 1.000,00 TL yi geçmesi halinde 
  ihale bedelinin 1/4 peşin, kalan kısma yıllık kanununi faiz uygulanmak sureti ile en fazla 2 yılda 3.er aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
           4- Satılacak taşınmalara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sungurlu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden görülebilir.
           5- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup,  5. yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
           6- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serberstir.
           Ayrıca; ( Bu ihaleye ilişkin bilgiler www Milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilinir. Tel. 0364 311 87 63 Faks 0 364 311 80 06    İLAN OLUNUR