MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Tarih: 27.10.2017

    İLAN
    Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi
    Sungurlu Merkez ve Köylerinde Satışa Çıkarılan Taşınmaz mallar
SN İlçesi Mahalle/Köy Mevkii Pafta/ada Parsel Yüzölçüm Hazine His. Cinsi İmar Durumu Tah.Bedl. G.Teminat İhale Tar. Saati
1 Sungurlu Manastır Mahallesi   1337 6 530,01 Tam Arsa İmarlı 18600,00 4650,00 16.11.2017 09,00
2 Sungurlu Manastır Mahallesi   1326 6 450,01 Tam Arsa İmarlı 13550,00 3387,50 16.11.2017 09,15
3 Sungurlu Manastır Mahallesi   1326 7 415,02 Tam Arsa İmarlı 12500,00 3125,00 16.11.2017 09,30
4 Sungurlu İnegazili Köyü     3860 1499,85 Tam Hamtoprak İmarsız 12000,00 3000,00 16.11.2017 09,45
5 Sungurlu İnegazili Köyü     3864 1204,76 Tam Hamtoprak İmarsız 10850,00 2712,50 16.11.2017 10,00
6 Sungurlu İnegazili Köyü     3764 868,02 Tam Arsa İmarsız 7000,00 1750,00 16.11.2017 10,15
7 Sungurlu İnegazili Köyü     3862 2223,05 Tam Hamtoprak İmarsız 18900,00 4725,00 16.11.2017 10,30
8 Sungurlu İnegazili Köyü     3865 475,15 Tam Hamtoprak İmarsız 3850,00 962,50 16.11.2017 10,45
9 Sungurlu İnegazili Köyü     3857 1525,12 Tam Hamtoprak İmarsız 12250,00 3062,50 16.11.2017 11,00
10 Sungurlu İnegazili Köyü     3858 1531,59 Tam Hamtoprak İmarsız 12300,00 3075,00 16.11.2017 11,15
11 Sungurlu Akpınar Köyü   101 340 15472,45 Tam Tarla İmarsız 10850,00 2712,50 16.11.2017 11,30
12 Sungurlu Akpınar Köyü   103 1 21086,49 Tam Tarla İmarsız 14800,00 3700,00 16.11.2017 11,45
13 Sungurlu Akpınar Köyü   101 60 5869,62 Tam Tarla İmarsız 4450,00 1112,50 16.11.2017 13,30
14 Sungurlu Akpınar Köyü   101 562 9663,10 Tam Tarla İmarsız 7250,00 1812,50 16.11.2017 13,45
15 Sungurlu Akpınar Köyü   101 625 22527,83 Tam Tarla İmarsız 16900,00 4225,00 16.11.2017 14,00
16 Sungurlu Akpınar Köyü   115 4 10619,11 Tam Tarla İmarsız 7970,00 1992,50 16.11.2017 14,15
17 Sungurlu Turgutlu Köyü     1863 387,82 Tam Hamtoprak İmarsız 2750,00 687,50 16.11.2017 14,30
18 Sungurlu Turgutlu Köyü     1860 210,03 Tam Hamtoprak İmarsız 1500,00 375,00 16.11.2017 14,45
19 Sungurlu Turgutlu Köyü     1859 687,30 Tam Hamtoprak İmarsız 4850,00 1212,50 16.11.2017 15,00
20 Sungurlu Turgutlu Köyü     1862 628,83 Tam Hamtoprak İmarsız 4450,00 1112,50 16.11.2017 15,15
21 Sungurlu Turgutlu Köyü     1861 583,46 Tam Hamtoprak İmarsız 4100,00 1025,00 16.11.2017 15,30
22 Sungurlu Bağdatlı Köyü     751 2600,00 Tam Tarla İmarsız 2250,00 562,50 16.11.2017 15,45
23 Sungurlu Bağdatlı Köyü     1334 167,14 Tam Hamtoprak İmarsız 1200,00 300,00 16.11.2017 16,00
24 Sungurlu Sarıkaya Köyü   279 4 1320,70 Tam Hamtoprak İmarsız 5300,00 1325,00 17.11.2017 09,00
25 Sungurlu Sarıkaya Köyü   283 3 886,69 Tam Hamtoprak İmarsız 3600,00 900,00 17.11.2017 09,15
26 Sungurlu Sarıkaya Köyü   283 4 891,43 Tam Hamtoprak İmarsız 3600,00 900,00 17.11.2017 09,30
27 Sungurlu Kula Köyü     1208 1783,46 Tam Hamtoprak İmarsız 10750,00 2687,50 17.11.2017 09,45
28 Sungurlu Kula Köyü     1209 497,95 Tam Hamtoprak İmarsız 3000,00 750,00 17.11.2017 10,00
29 Sungurlu Çavuş Köyü     1756 703,56 Tam Hamtoprak İmarsız 6350,00 1587,50 17.11.2017 10,15
30 Sungurlu Çamoluk Köyü     848 878,47 Tam Hamtoprak İmarsız 5300,00 1325,00 17.11.2017 10,30
31 Sungurlu Kemallı Köyü   194 45 10570,56 Tam Tarla İmarsız 8500,00 2125,00 17.11.2017 10,45
32 Sungurlu Büyükincesu Köyü     1630 4681,31 Tam Hamtoprak İmarsız 23500,00 5875,00 17.11.2017 11,00
33 Sungurlu Karakaya Köyü   108 314 2476,53 Tam Tarla İmarsız 2000,00 500,00 17.11.2017 11,15
   
             1- İhale komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
            2- İhaleye katılacak isteklilerin; 
            a- Geciçi teminat bedelinin Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanununun 26. ıncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.  Banka
  teminat mektubunun verilmesi halinde " Teminat mektubunu geçici, süresiz, limit içi olması"  ve teyit yazısınında ibrazı gerekir.
            b- Gerçek kişilerin; tebligat için Türkiyede adresi gösteren yasal yerleşim yeri belgesini ( ikametgah ilmuhaberi) ile nufus kayıt örneği veya arkalı-önlü nufus cüzdanı fotokopisinin,
            c- Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin
  yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş 
  yetki belgesi veya imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikce tasdik edilmiş örneğinin, 
                 İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
            3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileçeği gibi talep üzerine mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve dışındakiler için ise 1.000,00 TL yi geçmesi halinde 
  ihale bedelinin 1/4 peşin, kalan kısma yıllık kanununi faiz uygulanmak sureti ile en fazla 2 yılda 3.er aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
           4- Satılacak taşınmalara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sungurlu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden görülebilir.
           5- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup,  5. yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
           6- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serberstir.
           Ayrıca; ( Bu ihaleye ilişkin bilgiler www Milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilinir. Tel. 0364 311 87 63 Faks 0 364 311 80 06    İLAN OLUNUR