SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tarih: 15.05.2018

İLAN
SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/94  KARAR NO  : 2018/132
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Çayan Köyü, C.No.47, Hane No:29, BSN No: 159'da nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Elif kızı, Sungurlu 15/02/2000  Doğumlu, 35095243742 TC Kimlik numaralı Hanım ÖZKARA’nın ön adının  "BERRİN" olarak DEĞİŞTİRİLEREK nüfusa TESCİLİNE karar verilmiş olup ilanan tebliğ olunur.