T.C. SUNGURLU İCRA DAİRESİ

Tarih: 13.06.2017

T.C.

SUNGURLU İCRA DAİRESİ

2016/128 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Çorum İl, Sungurlu İlçe, Başpınar mahallesi 47 Ada No, 13 Parsel No, 232,00 m² avlulu kargir ev ana nitelikli taşınmaz teras kat 6 nolu bağımsız bölüm 2/20 arsa pay/payda mesken cinsinden bağımsız bölüm nitelikli taşınmaz üzerinde betonarme karkas tarzda yapılmış, zemin+3+teras kattan oluşan bir bina bulunmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binan ısıtma sistemi bağımsız kombili sistem olup dairede doğalgaz sistemi bulunmaktadır. 6 nolu bağımsız bölüm 3 oda, 1 salon, antre, mutfak, banyo, tuvalet ve lavabodan ibarettir. Tüm duvarlar sıvalı ve plastik boya badanalıdır. Mutfak mermeri, mermer altı ve üstü dolapları mevcuttur. dairenin yüzölçümü 100,00 m² dir.
Adresi            : Başpınar Mahallesi 47 Ada 13 Parsel Teras Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm 
              Sungurlu / ÇORUM
Yüzölçümü        : 232 m²
Arsa Payı        : 2/20
İmar Durumu        : Var , Ticari+Konut Alanı Bitişik nizam 5 kat
Kıymeti        : 48.560,00 TL
KDV Oranı        : %1
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü        : 20/07/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü        : 18/08/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri        : SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU SUNGURLU                       ÇORUM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları :
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/128 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2017
                                        Gökalp ÖZTÜRK
                                             İcra Müdürü
                                                  99655