T.C. SUNGURLU İCRA DAİRESİ

Tarih: 11.08.2017

 

T.C.

SUNGURLU

İCRA DAİRESİ

2017/334 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Çorum İl, Sungurlu İlçe, Büyük kızıl köyü Kavunluk mevkii 495 Parsel No, 48.100,00 m² tarla cinsinden ana nitelikli taşınmaz köy yakınında geçen asfalt yola yol mesafesi olarak 1 km Yeşilova(Büyükkızıl) köyüne ise yol mesafesi olarak 1,5 km mesafededir. % 5-6 meyilli olan kısmı olup makineli tarıma elverişli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı olmayan, bölgenin ekolojik yapısı itibariyle bir yıl hububat ekilip ikinci yıl nadasa bırakılan kuru tarım arazisidir. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi                          : Büyük Kızıl Köyü 495 Parsel Sayılı Taşınmaz. Sungurlu / ÇORUM

Yüzölçümü                  : 48.100 m²

İmar Durumu             : İmar bulunmamaktadır.

Kıymeti                        : 64.935,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    :

1. Satış Günü              : 21/09/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü              : 20/10/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri                      : Sungurlu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Sungurlu Çorum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/334 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/08/2017

 

 

 

 

Gökalp ÖZTÜRK

İcra Müdürü

99655