T.C. SUNGURLU İCRA DAİRESİ

Tarih: 15.05.2018

 

T.C.

SUNGURLU

İCRA DAİRESİ

2017/557 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Çorum İl, Sungurlu İlçe, Hilallı köyü Samanyolu mevkii 114 Parsel, 34.000,00 m² yüzölçümlü tarla cinsinden ana nitelikli taşınmaz Çavuşcu köyünden gelen yolun, Asayiş ve Hilali köylerine ayrıldığı sapakta başlayıp Hilalli köyüne 80-100 mt kalana kadar uzanan diktörgen düz bir tarladır. Killi tınlı toprak yapısına sahip sulama imkanı olmayan bölgenin ekolojik yapısı itibariyle bir yıl hububat ekilip ikinci yıl nadasa bırakılan makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi                          : Hilallı Köyü 114 Parsel Sayılı Taşınmaz Sungurlu / ÇORUM

Yüzölçümü                  : 34.000 m²

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 45.900,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    :

1. Satış Günü              : 09/07/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü              : 09/08/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                      : Sungurlu İlçe Özel İdaresi Mezat Salonu Sungurlu Çorum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Çorum İl, Sungurlu İlçe, Hilallı köyü Yeniceköy mevkii 123 Parsel, 23.600,00 m² yüzölçümlü tarla cinsinden ana nitelikli taşınmaz Meyilli arazi yolundan köye 1 km yol mesafesinde Killi tınlı toprak yapısına sahip sulama imkanı olmayan bölgenin ekolojik yapısı itibariyle bir yıl hububat ekilip ikinci yıl nadasa bırakılan makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi                          : Hilallı Köyü 123 Parsel Sayılı TaşınmazSungurlu / ÇORUM

Yüzölçümü                  : 23.600 m²

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 21.240,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    :

1. Satış Günü              : 09/07/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü              : 09/08/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri                      : Sungurlu İlçe Özel İdaresi Mezat Salonu Sungurlu Çorum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/557 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/05/2018

 

 

 

 

Gökalp ÖZTÜRK

İcra Müdürü

99655