T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Tarih: 28.06.2017

T.C.

SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU
2017/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Başpınar Mah. 49 Ada No, 39 Parsel No, Kargir Dükkan 18,00 m², arsası ise 18,75 m² olup,zemin döşemesi seramik,duvarlar 80 cm seviyesinde fayans,yapının iç cephesi sıvalı ve boyalı dışı fayans kaplıdır,2 cephesi camekan pvc, çatısı kiremittir.
Adresi            : Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Başpınar Mah
Yüzölçümü        : 18,75 m2
Arsa Payı        : Tapu Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu        : Tapu Kaydındaki Gibidir
Kıymeti        : 62.874,00 TL ( İhale Başlangıç Fiyatı 37.500,00 TL'dir)
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü        : 02/08/2017 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü        : 29/08/2017 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri        : Sungurlu Belediyesi Mezat Salonu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sinive satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/06/2017