AYLIK PRİM HİZMET VE MUHTASAR BEYANNEME SÜRESİ UZATILDI
Mehmet  HAKKI

Mehmet HAKKI

İş ve Sosyal Güvenlik

AYLIK PRİM HİZMET VE MUHTASAR BEYANNEME SÜRESİ UZATILDI

27 Haziran 2018 - 09:53

Bilindiği üzere 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğde yapılan düzenleme gereğince uygulamaya pilot il olarak 1/6/2017 tarihinden itibaren Kırşehir İlinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktı. Yapılan tebliğ değişikliği ile Kırşehir ilindeki mükellef/işverenler tarafından 1.6.2017 tarihinden beri kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler de dahil edilmiştir. Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/7/2018 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan duyuruda 2018/Mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya,  Bartın,  Çankırı ve Kırşehir illeri için 23/6/2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme son süresi 23/6/2018 tarihi ve bu tarihin de hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 25/6/2018 tarihi olmakla birlikte; yaşanabilecek aksaklıklar öngörülerek, söz konusu belgelerin verilme süresi 26/6/2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır bilgisine yer verildi.

İşverenlerimizin hem vergi daireleri hem de sosyal güvenlik kurumundan idari para cezası yaptırımı ile karşılaşmamaları için bu konudaki yükümlülüklerine belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda zamanında yerine getirmeleri önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar