BAYRAM İKRAMİYESİ HER YIL ÖDENECEK
Mehmet  HAKKI

Mehmet HAKKI

İş ve Sosyal Güvenlik

BAYRAM İKRAMİYESİ HER YIL ÖDENECEK

19 Haziran 2018 - 09:59

Resmi Gazete’ de yayımlanan 7143 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Yasaya ek 18 inci madde eklenmiştir. 5510 sayılı Yasaya eklenen 18 inci madde ile SGK’dan gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban bayramında 1000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi düzenlemesi getirilmiştir.

                Yapılan düzenleme gereğince geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde 7 Haziran 2018 tarihinde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine, 8 Haziran 2018 tarihinde ise SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştır. Ancak kamuoyunda yapılan spekülasyonlarda bayram ikramiyelerinin sadece bir defalık yapılacağı, eksik ödendiği gibi bazı yanıltıcı bilgilendirme ve paylaşımlara rastlamaktayız.

                Yapılan düzenlemeye göre bayram ikramiyesi ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara, SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecektir.

                Ancak kamuoyunda bilinenin aksine bayram ikramiyesi SGK’dan hak sahibi olarak gelir ve aylık alan eş ve çocuklara da 1000’er TL tutarında değil, hisseleri oranında aldıkları gelir ve aylık tutarları ile aynı oranda paylaştırılacaktır. Yine birden fazla dosyadan hak sahibi olarak gelir veya aylık alanlara birden fazla dosya üzerinden değil en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden yani en fazla hisseye sahip olduğu dosya üzerinden tek bayram ikramiyesi ödenecektir.

                Yine iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma geldiği için sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecektir.

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı esas alınarak bayram ikramiyesi ödenecektir.

Buna göre ödenen bayram ikramiyeleri evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmayacak, yapılan ödemelerden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında yapılan yasal düzenleme gereğince bayram ikramiyelere Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda iki kez ve her yıl ödenecek, birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara sadece en fazla ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden, sigortalıya tam hak sahibi olarak gelir ve aylık alanlara ise hisseleri oranında yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edildiği şart ve koşullar altında ödenecektir.

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar