KAZANCINI EKSİK BİLDİRENE SGK'DAN ÖNCE İHTAR SONRA CEZA!
Mehmet HAKKI

Mehmet HAKKI

İş ve Sosyal Güvenlik

KAZANCINI EKSİK BİLDİRENE SGK'DAN ÖNCE İHTAR SONRA CEZA!

30 Mayıs 2018 - 14:48

İşverenler, sigortalılar ile bunların hak sahibi kimselerinin sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar hali hazırda TBMM tarafından kabul edilerek uygulamaya konulan 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile yürütülmektedir. 
Bu Kanun ile işverene getirilen temel yükümlülükleri arasında sigortalı çalıştırılan bir işyeri kurulması halinde işyerinin SGK’ya tescil edilerek işyeri bildirgesi verilmesi, işyerinde çalıştırdığı sigortalıları Kanunda belirtilen şekle uygun olarak süresinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirmesi, işten ayrılan sigortalıyı sigortalı işten çıkış bildirgesi ile bildirmesi, işyerinde çalıştırılan sigortalılar ve bunların çalışma gün sayıları ile prime esas kazanç tutarlarını gösteren aylık prim ve hizmet belgesinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) zamanında verilmesi, bu belgelerde yer alan işçilik hesabına ilişkin kazançların yasal defter ve kayıtlarda usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi, defter ve kayıtların denetim ve kontrol için talep edilmesi halinde Kuruma ibraz edilmesi gibi yükümlülükleri sayabiliriz. 
İşverene Kanun ile yüklenen bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işveren 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları ile cezalandırılmıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimlerde ister sigortalı sayısı, isterse çalışma gün sayısı yahut da prime esas kazanç tutarlarında SGK’ya eksik bir bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde işverene 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. 
Hal böyle iken 25 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bazı uygulama kanunlarında bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerden bir tanesi de 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine getirilen değişikliktir. Daha doğru bir ifadeyle daha önceden olmayan yeni bir uygulama 5510 sayılı Kanuna konulmuştur. 
Daha önceden yukarıda açıkladığımız işveren yükümlülükleri arasında sayılan bildirge, beyanname, defter ve belgelerde bildirilen sigortalıların prime esas kazanç tutarlarında bir eksiklik tespit edilmesi halinde fiilen tespit edildiği tarih itibariyle Kanunda belirtilen idari para cezaları hemen uygulanmaktaydı. 7144 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeyle bundan böyle eksikliğin tespit edilmesi ile hemen idari para cezası uygulanmayacak, önce bu eksikliklerin giderilmesi için işverene Kurumca yazılı ihtar yapılacak buna rağmen eksikliklerin giderilmesi halinde kanunda belirtilen idari para cezalarının uygulama safhasına geçilecektir. Ancak bu uygulama kayıtdışılığa ilişkin suiistimallerin önüne geçilebilmesi amacıyla kaçak sigortalı ve bildirilen sigortalının çalışma gün sayısını olandan daha az bildiren işyerleri geçerli değildir. 
Yine bu uygulamadan yararlanabilmeleri için işverenlerin eksik bildirdikleri prime esas kazanç tutarlarının brüt asgari ücretin üçte birini geçmemesi ve % 1’ini aşmaması gerekmektedir. Yine bu eksikliğin 15 günlük süre içerisinde işveren tarafından düzeltilmesi gerekmektedir. Örneğin 2018/Haziran ayında prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen bir işverenin bu eksik bildirdiği tutarın ilgili ayda asgari ücretin üçte biri olan 676,50.-TL’yi aşmaması ve prime esas kazanç tutarının da % 1’ini aşmaması halinde söz konusu işveren 7144 sayılı Kanun ile getirilen yeni uygulamadan yararlandırılacaktır. Eksik kazanç tutarının bu miktarın üzerinde olması halinde ise işveren 7144 sayılı Kanun ile getirilen bu yeni uygulamadan yararlanamayacak olup yine eskiden olduğu gibi fiilen işlendiği tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ilgili hükümleri gereğince cezalandırılacaktır. Yine işverenler bu eksikliklerini kendileri bildirmeleri halinde yukarıda belirtilen belgelerin SGK’ya verilmesi gereken sürenin sonundan başlayarak 15 gündür. Yani işverenlerin bu süre zarfında söz konusu eksikliği kendileri tarafından yerine getirmeleri halinde de yeni uygulamadan yararlanabilecekler ve idari para cezası ile karşı karşıya gelmeyeceklerdir. 

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • MURAT TAMDOĞAN
  2 yıl önce
  Asgari Ücretin 1/3 nü aşmaması yani (676,50) ve % 1 ni aşmaması ne demek anlayan var mı ?
 • OSMAN FEVZİ SERT
  3 yıl önce
  bilgilendirmeniz için teşekkürler peki bu haktan kayıt dışı sigortalılarda fayda***abilirmi

Son Yazılar