İŞVERENLERE BİR KOLAYLIK DAHA
Mehmet HAKKI

Mehmet HAKKI

İş ve Sosyal Güvenlik

İŞVERENLERE BİR KOLAYLIK DAHA

05 Haziran 2018 - 11:07

31 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik gereğince yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan getirilmiştir.

Uygulama konulan yeni düzenleme ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçluların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmaları gerekir.

1.500.000 TL’ye kadar olan SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü, 1.500.001-3.000.000 TL arası SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü, büyükşehirlerde bulunan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde ise bu miktar 1.500.001-4.000.000 TL arası olarak belirlenmiştir. Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları 3.000.001-4.500.000 TL arasında ise İcra Daire Başkanı, 4.500.001-6.000.000 TL arasında ise Genel Müdür, 6.000.001-7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı, 7.500.001 TL ve üzerinde ise Kurum Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Taksitlendirme işlemlerinde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak borç yeniden yapılandırılacaktır. Borçlunun çok zor durumu halinin tespitine göre taksitlendirme süreleri ve tecil faiz oranları belirlenecektir. Ancak azami azami tecil süresi 60 ayı geçemeyecektir.

Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçları için teminat aranmayacak bu miktarı aşması halinde ise aşan kısmın % 25’i kadar teminat tutarı alınacaktır. Borcun taksitlendirilmesi halinde ödemeler nispetinde yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde daha önceden konulmuş olan hacizlerin kaldırılması, teminatların iadesi, teminat değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilecektir.

Bu uygulama 7144 sayılı Kanun ile getirilmiş olan prim affının dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olmakla birlikte çok zor duruma düşmüş olan prim borçlarının ödenmesi bakımından iyi niyetli ve uyumlu olan işverenler için getirilmiş olan olumlu ve sevindirici bir uygulamadır. Bu durumda olan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine müracaat ederek bu uygulamadan istifade etmeleri menfaatlerine olacaktır.

 

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • mehmet ali
  5 yıl önce
  yaşa takı*** emeklilerin daha erken emekli olmalarıyla ilgili bir çalışma neden yapılmıyor? onlara neden kolaylık sağ***mıyor ?
 • emrah
  5 yıl önce
  iyi niyetli iş verenler için güzel bir uygulama olmuş
 • Ahmet
  5 yıl önce
  Sigorta primleri çok tutuyor bunun düşürülmesi ile ilgili bir kolaylık sag***abiliyormu
 • OSMAN FEVZİ SERT
  5 yıl önce
  işverenler zaten ekonomik olarak zor durumda bu tür uygulamaların yapılmasını olumlu görüyoruz

Son Yazılar