İŞVERENLERE GERİYE DOĞRU TEŞVİKTEN YARARLANMA İMKANI
Mehmet  HAKKI

Mehmet HAKKI

İş ve Sosyal Güvenlik

İŞVERENLERE GERİYE DOĞRU TEŞVİKTEN YARARLANMA İMKANI

12 Haziran 2018 - 10:20

Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun ile getirilen değişikliklerden bir tanesi de işverenlerimize geriye doğru prim teşvik uygulamasından yararlandırma imkanın getirilmesidir.

Yapılan düzenleme gereğince 2018 Nisan ayı ve sonrası ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanun gerekse diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabileceği halde, yararlanılamayan aya ilişkin geriye dönük prim teşviklerinden yararlanma talebinin veyahut da yararlanılmış olan sigorta prim teşvik, destek ve indiriminin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin talebin işveren tarafından geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen ayı takip eden 6 ay içerisinde internet veya kağıt ortamında SGK’ya yapılması gerekmektedir. Yani 2018 Mayıs ayına ilişkin yararlanılan bir teşvikin başka bir teşvik, deste ve indirim ile değiştirilmek istenilmesi halinde bu talebin 30 Kasım 2018 tarihinde kadar SGK’ya yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılması halinde yapılan değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

Yine yapılan düzenlemeye göre 2018 Mart ayı ve öncesinde ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişiklikleri taleplerinin ise 1 Nisan 2018 ila 1 Haziran 2018 tarihleri arasında SGK’ya internet veyahut da kağıt ortamında yapılması gerekmekteydi.

Yapılan başvuru üzerine geriye doğru teşvikten yararlandırılacak olan işverenler için hesaplanan prim farkları ya borçlarından mahsup edilecek borcun olmaması durumunda ise işverenlere geri iade edilecektir.

Yapılan düzenleme gereğince prim teşvik, destek ve indirim uygulamalarından yararlanabileceği halde bu fırsatı kaçırmış veyahut da sonradan çıkan teşvik uygulamalarının kendileri için daha uygun olduğu halde bir önceki teşvik uygulamasından yararlandığı için diğer teşvik uygulamasından yararlanma olanağı kalmamış olan işverenlerimizin bu fırsatları değerlendirmeleri için işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları uygun olacaktır. 

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar